Τετάρτη 11 Απριλίου 2018

Ἰδιοκτῆτες (καί) «πολυπολιτισμικῶν» Μ.Κ.Ο. οἱ Τοῦρκοι;Διαβᾶστε τὸ τὶ μοῦ ἔγραψε ὁ φίλος Κ.Μ. ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη:
«Πολλὲς ΜΚΟ εἶναι τουρκικὲς καὶ ἰσραηλινές, ἀλλὰ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ ἐμᾶς. Γνώρισα διευθύνοντα κάποιας Μ.Κ.Ο., ποὺ ἦταν Τοῦρκος στρατιωτικὸς ἐν ἐνεργείᾳ καί, μάλιστα, σὲ προσωπικὴ συνομιλία ποὺ εἴχαμε μοῦ τὸ εἶπε ὁ ἴδιος γελώντας!»
Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτό
Τοῦρκοι στρατιωτικοὶ καί, μάλιστα ἐν ἐνεργείᾳ, σὲ Μ.Κ.Ο. στὴν Λέσβο!!!!
Καὶ μᾶς ἔχουν πάρη (ἐπὶ πλέον) καὶ στὸ ψιλό!!!
Δηλαδὴ δὲν μιλᾶμε πιὰ οὔτε κἂν γιὰ ξέφραγο ἀμπέλι!

Ἔ, τώρα, μὴν μοῦ πεῖτε πὼς πιστεύετε ὅτι ἐὰν ἡ Τουρκία μᾶς κτυπήσῃ, πὼς ὅλοι αὐτοὶ θὰ κάτσουν μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια…
Ὄχι ὅτι θὰ ὀργανώσουν κατάληψη τοῦ νησιοῦ ἐκ τῶν ἔσω δηλαδή, τὴν ὥρα ποὺ θὰ κτυποῦν καὶ θὰ κάνουν ἀπόβαση οἱ ἀπ΄ ἔξω….

Αὐτὰ εἶναι σενάρια γιὰ νοσηρὲς φαντασίες…
…σὰν τὴν δική μου!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP