Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

ΑΦΕΛΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙ ...ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ!


Συνεχίζεται ἡ ἐν ψυχρῷ ποδόμηση τς ρθοδοξίας
(ἐν μέσῳ κατανυκτικῶν χριστουγεννιάτικων Ὕμνων)


Τὸ ἔργο ἑνὸς πολιτικοῦ κρίνεται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν προγραμματικῶν του ἐξαγγελιῶν (γιὰ τὶς ὁποῖες ψηφίστηκε) καὶ τὴν τήρηση τοῦ Συντάγματος. Τὸ ἔργο ἑνὸς Πατριάρχη πῶς κρίνεται; Δὲν κρίνεται ἀπὸ τὴν τήρηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν ὁποίων θεωρεῖται ὁ πρῶτος μιμητής-τηρητής;
Αὐτὸ θέλουμε νὰ μᾶς ξεκαθαρίσει ἐπὶ τέλους
ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Ἐφαρμόζει τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες; Οἱ λόγοι καὶ οἱ πράξεις του εἶναι λόγοι καὶ πράξεις ἀληθείας καὶ εὐθύτητας ἢ ὑποκρισίας καὶ ψεύδους; Ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ τὸ λαὸ ἢ παράδειγμα ἀποφυγῆς; Ποιά ἡ προσφορά του σὲ μιὰ παγκόσμια κοινωνία ποὺ κλυδωνίζεται; Ἀπὸ τὴ μιά, οἰκολογικὲς κορῶνες σὲ Συνέδρια καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, συμπόρευση μὲ αὐτοὺς ποὺ συντελοῦν στὴν μόλυνση καὶ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ πλανήτη; Πῶς δικαιολογεῖται ἡ παρουσία του στὰ διάφορα διεθνῆ Φόρουμ, ὅπως τὴν 12/12/2011 σὲ Συνέδριο ποὺ προωθεῖ ἐν ψυχρῷ τὴν Παγκόσμια Διακυβέρνηση; Δὲν γνωρίζει ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὰ βρίσκεται ἡ Ν. Τάξη, ἡ Μασονία, οἱ διάφορες Λέσχες καὶ Τράπεζες, ὁ Σιωνισμός;
Ἀφήνοντας ἔξω, λοιπόν, κ. Βαρθολομαῖε, τὶς κοσμικὲς νοοτροπίες καὶ τὶς ἐπιτηδευμένες θεολογίες, σκεφτεῖτε ἁπλὰ καὶ ταπεινά: Ἦταν ποτὲ δυνατὸν ὁ ἀνυπόδητος Ἰησοῦς, οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας νὰ παρευρίσκονταν σὲ πανηγύρια τῆς Coca-Cola –ὅπως κάνατε ἐσεῖς– ἐπιδίδοντας Κοράνιο σὲ Μουσουλμᾶνο; Νὰ συμμετεῖχαν σὲ συμπόσια, χωρὶς νὰ καυτηριάζουν τὶς ὑποκρισίες, τὴν ψευτιά, τὴν δολιότητα καὶ τὶς «ἐγκληματικὲς» ἐνέργειες τῶν μεγάλων τῆς γῆς, χωρὶς νὰ ὁμιλοῦν γιὰ τὴν Ἀλήθεια; Νὰ συμμετεῖχαν σὲ Συνέδρια ποὺ ὀργάνωναν οἱ μεγιστάνες τῆς πλουτοκρατίας;
Παραθέτουμε τρία μόνον ἀντιπροσωπευτικὰ παραδείγματα, ἀπὸ τὰ πάμπολλα ποὺ συμβαίνουν ἐπὶ πατριαρχείας σας στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, ἐνδεικτικὰ ἀλλοιώσεως τῆς ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ περιφρονήσεως τῆς Πίστεως τὴν ὁποία ἐκπροσωπεῖτε. Καὶ αὐτὰ συμβαίνουν παρὰ τὶς ἀντιδράσεις πιστῶν, παρὰ τὶς δικές σας παλαιότερες διαβεβαιώσεις ὅτι, τάχα, ὅλα πᾶνε καλά!
Ἀξίζει, λοιπόν, νὰ δώσετε γι’ αὐτὰ τὶς ἐξηγήσεις ποὺ ζητᾶμε, διότι παρατηροῦμε ὅτι μὲ ταχεῖς βηματισμοὺς προχωροῦμε, ὄχι μόνο πρὸς τὴν ἀφομοίωση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸν Παπισμὸ καὶ τὸ Π.Σ.Ε., ἀλλὰ καὶ τὴν ἔνταξή μας στὴν Πανθρησκεία ποὺ σταθερὰ θεμελιώνεται, ὅπως φαίνεται ἀπὸ πολλὰ ἀνάλογα γεγονότα τύπου Ἀσσίζης καὶ ὅπως δείχνει τὸ τρίτο πρόσφατο γεγονὸς ποὺ σημειώνουμε.
α) Τὸ πρῶτο παράδειγμα εἶναι ἡ –ἀντίθετη μὲ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση– συμμετοχὴ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς παμπάλαιας αἵρεσης τοῦ Παπισμοῦ, Πάπα Βενέδικτου, σὲ Θ. Λειτουργία στὸ Φανάρι.
β) Ἕνα δεύτερο: στὸν Ρωμαιοκαθολικὸ ναὸ τῆς Notre-Dame στὴ Γαλλία (9/10/2011), ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουήλ, ποὺ παρίσταται ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις στὴν Εὐρώπη, μαζὶ μὲ ἄλλους ὀρθόδοξους ἱερωμένους, τέλεσαν “ὀρθόδοξο” ἑσπερινὸ στὸν «Ρωμαιοκαθολικὸ ναὸ τῆς Notre-Dame. Παραβρέθηκε ὁ Καρδινάλιος τοῦ Παρισιοῦ, Monsignor André Vingt-Trois» (aktines.blogspot.com).
Ὁ Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μάλιστα, ἔχει ἐπιδοθεῖ τελευταῖα σὲ μιὰ φρενίτιδα συμπροσευχῶν, ἐν γνώσει τοῦ Πατριαρχείου (καὶ λογικὰ κατ’ ἐντολήν σας, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θὰ τὸν ἐπαναφέρατε εἰς τὴν τάξη).
γ) Τό τρίτο: ἡ παρουσία καὶ συμπροσευχὴ σὲ Θεία Λειτουργία στὸ Βελιγράδι ὄχι μόνο Παπικῶν, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ Μουσουλμάνων! (aktines.blogspot.com).
Ἐσεῖς ὅμως, ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, τὸ 1998 στὴν Διορθόδοξη Συνάντηση τῆς Θεσ/νίκης καὶ τὸ 1999 μὲ τὴν Ἐπιστολήν σας πρὸς τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, διαρρηγνύατε τὰ ἱμάτιά σας, ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶσθε κατὰ τῶν συμπροσευχῶν καὶ συμβουλεύατε ὅπως οἱ ὀρθόδοξοι «μὴ συμμετάσχουν εἰς οἰκουμενικὰς λατρευτικὰς συνάξεις, κοινὰς προσευχάς, λατρείας καὶ ἄλλας θρησκευτικὰς τελετάς»! (Δὲς καὶ «Ὀρθόδ. Τύπο»,  24/9/1999).
Ἐρωτᾶσθε λοιπόν:
Ἐφόσον ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ πολλοὶ Ἱεροὶ Κανόνες ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχές, καὶ ὁ ἴδιος ἀποδεχόσασθε τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τί ἄλλαξε καὶ τώρα τοὺς διαγράφετε; Οἱ δηλώσεις σας ἐκεῖνες ἦταν ὑποκριτικές; Μήπως κάποια Σύνοδος κατήργησε τοὺς σχετικοὺς μὲ τὶς συμπροσευχὲς Ἱ. Κανόνες; Ἢ ὁ ἴδιος αἰσθάνεσθε ὅτι εἶσθε ὑπεράνω τῶν Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων;
Ἐὰν οἱ συμπροσευχὲς ἐπιτρέπονται, ἐὰν ἔχουμε τὸν ἴδιο Θεὸ ὅλοι, τότε τί μᾶς ἐμποδίζει νὰ συμπροσευχόμαστε μὲ τὸν μωαμεθανό Ἀλβανὸ καὶ Πακιστανὸ τῆς γειτονιᾶς μας, τὸ Κινέζο ποὺ ἄνοιξε κατάστημα λίγο παρακάτω; Τότε γιατί νὰ μὴ μᾶς τὸ πεῖτε εὐθέως, ὅτι γιὰ κάποιους λόγους (ποιούς;) ἄλλαξε τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ μὴν μπερδευόνται οἱ πιστοί, γιὰ τὸ ποιό εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴν προκειμένη περίπτωση; Τότε γιατὶ νὰ μὴ καταργήσουμε τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ ἀπαγορεύει (φαίνεται ἀπὸ φονταμενταλισμό ἀθεράπευτο) ἀκόμα καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ προσφώνηση «χαίρετε», στοὺς αἱρετικούς;
Ἀσφαλῶς καὶ δὲν περιμένουμε νὰ ἀπαντήσετε, κ. Βαρθολομαῖε, σὲ δευτέρας κατηγορίας χριστιανούς, γιατὶ δυστυχῶς γιὰ σᾶς, δὲν εἴμαστε οὔτε προτεστάντες, οὔτε καθολικοί, ὁπότε θὰ ἀποκτούσαμε τὴν κατανόησή σας– τοῦτο ἐξ  ἄλλου πράξατε σὲ δεκάδες παρεμβάσεις μας μέχρι τώρα. Περιμένουμε, ὅμως, νὰ κατανοήσουν κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἀγκιστρωμένοι σ’ αὐτούς, τὸ παιχνίδι τῆς προδοσίας ποὺ παίζεται μπροστὰ στὰ μάτια τους καὶ ποὺ αὐτοὶ ἀνέχονται.

Σημάτης Παναγιώτης


  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP