Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἢ ΚΟΣΜΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΖΗΖΙΟΥΛΑ;
 300 ἄνθρωποι στὸ Βόλο (στὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου 2011), ἐξέδωσαν ψήφισμα κατὰ τῶν αἱρετικῶν θέσεων τοῦ μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα, τὸ ὁποῖο μαζὶ μὲ κατοχυρωμένη Καταγγελία, ἐστάλη στὴν Ἱερὰ Σύνοδο πρὸς ἐξέταση.
Παρόμοια κίνηση εἶχε γίνει λίγο νωρίτερα ἀπὸ τὴν «Φιλορθόδοξο Ἕνωση “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”, ἡ ὁποία εἶχε διὰ δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ καταθέσει «Καταγγελία» ἐπὶ αἱρέσει, κατὰ τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα.

Ἡ πρώτη Καταγγελία δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ συζητηθεῖ κατὰ τὴν Συνεδρία τῆς Δ. Ι. Συνόδου (7-9 Δεκεμβρίου 2011), ὅπως μας διαβεβαίωσε Μητροπολίτης, μέλος τῆς Δ. Ι. Συνόδου.

Περιμέναμε, ὅτι τὴν νέα χρονιά, κατὰ προτεραιότητα θὰ ἐσυζητεῖτο τὸ καίριο αὐτὸ θέμα τῆς Πίστεως. Ἀντὶ τούτου, εἴδαμε στὶς δύο συνεδρίες τῆς Ἱ. Συνόδου (10 καὶ 11 Ἰανουαρίου 2012) νὰ συζητοῦνται ἄλλα θέματα κοσμικὰ καὶ δευτερότερα. Δὲν ἔγινε, ὅμως, καμία νύξη γιὰ τὸ θέμα τῶν κακοδοξιῶν τοῦ κ. Ζηζιούλα, ποὺ ἔπρεπε οἱ Ἐπίσκοποι (αὐτοὶ ποὺ αὐτάρεσκα ὀνομάζονται «φύλακες τῆς Πίστεως») νὰ τὸ εἶχαν ἐξετάσει, πρὶν κἀν κάποια μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοὺς τὸ ζητήσουν.

Τὸ ἐπισημαίνουμε σήμερα, ὥστε νὰ δώσουμε μιὰ ἀκόμα εὐκαιρία στοὺς Συνοδικοὺς Μητροπολίτες νὰ τὸ ἐξετάσουν αὔριο.

Ὅλοι μας, αὐτὲς τὶς κρίσιμες ὧρες, δίνουμε ἐξετάσεις γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως ἔναντι τῆς παναιρέσεως τοῦ πανθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἢ τὴν σταδιακὴ καὶ ἄνευ ἀντιδράσεων ἀπορρόφησή μας ἀπὸ τὶς Νεοταξικὲς δυνάμεις ποὺ τὸν στηρίζουν.

Στὴ συνέχεια παραθέτουμε τρία ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ κατὰ προτεραιότητα ἐξετάστηκαν στὶς δύο ἕως τώρα συνεδριάσεις μηνὸς Ἰανουαρίου:

1. Συνάντηση Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου «μετὰ τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ κ. Λουκᾶ Παπαδήμου».

2.
Σύσκεψη στὸ Μέγαρο Μαξίμου, τοῦ Μητροπ. Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου μετὰ τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ κ. Λ. Παπαδήμου, Ὑπουργῶν κ.ἄ. ὑπηρεσιακῶν προσώπων μὲ θέμα «Δράσεις Κοινωνικῆς Προστασίας καὶ Ἀλληλεγγύης».

3. Ἡ ἐπικείμενη συνάντηση Ἀρχιεπισκόπου καὶ Συνοδικῶν Ἀρχιερέων μετὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Θεσσαλονίκη, 11 Ἰανουαρίου 2012

ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ «ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP