Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010

Η Ελλάδα στα ζάρια...

ΣΤΑΘΗΣ:
«…στα καθ' ημάς, εθεάθη κατ' αυτάς ο Πριγκηπάδελφος Νικολάκης στο Καβούρι, σε επαφές με Αραβες επιχειρηματίες για ένα όποιο αναπτυξιακό μιτσικότσι με ζάρια, βαλέδες, βδέλλες, φθηνή γη, φθηνά εργατικά χέρια, φθηνή πατρίδα...»


  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP