Κυριακή 21 Αυγούστου 2011

Ο άνθρωπος είναι πολιτικό ονΓύρω από τον όρο «πολιτική» υπάρχει μεγάλη σύγχυση.
Διάβαζα από έναν φίλο κείμενο με τον τίτλο: «Η θεσμοποίηση της πολιτικής»!
Τι σημαίνει «θεσμοποίηση» της πολιτικής;
Οι ίδιοι οι θεσμοί είναι "πολιτική": θεσμοθέτηση δομών και κανόνων εξουσίας, κωδικοποίηση εξαναγκαστικών «καλουπιών» και «συμπεριφορών», σύμφωνα με τα κυρίαρχα συμφέροντα ενός κοινωνικού καθεστώτος.
Τι είναι το κράτος;

Κεντρικός θεσμός των κυρίαρχων δυνάμεων μιας κοινωνίας:
θεσμός ιδεολογικός, «διαιτητικός» και πολιτικού (καθεστωτικού) εξαναγκασμού, μέσα στον οποίο αντανακλάται και η δυναμική των κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων…

Τι Δίκαιο, το Κοινοβούλιο, ο στρατός, τα κόμματα, τα Συνδικάτα, η αστυνομία και πάρα πολλά άλλα, πολιτικοί θεσμοί είναι, «θεσμοποιημένα» πολιτικά εργαλεία στην υπηρεσία των δυνάμεων που τα κατασκεύασαν («θεσμοθέτησαν»)…


Ο όρος, συνεπώς, «θεσμοποίηση της πολιτικής» είναι ακατάλληλος και ατυχής.

Και δεν σημαίνει τίποτα, για τον απλό λόγο ότι η πολιτική είναι μια ανθρώπινη κοινωνική δραστηριότητα η οποία αποτελεί την κινητήρια κοινωνική (ταξική) δύναμη «κατασκευής» θεσμών, θωράκισης των υπαρχόντων, υποκατάστασή τους από άλλους (αυτό που επιχειρεί σήμερα η Νέα Τάξη) ή κατεδάφισής τους από τα επαναστατικά κινήματα…

Η σύγχυση υπάρχει στο διπλό χαρακτήρα του όρου «πολιτική».

Καταρχήν, με μια πλατιά, ιστορική και φιλοσοφική έννοια η Πολιτική αγκαλιάζει το ΣΥΝΟΛΟ των κατευθυντήριων ιδεών, των μεθόδων, των συστημάτων που προσανατολίζουν τη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Αυτό το διατυπώνει άριστα ο Αριστοτέλης: «Φύσει μεν εστίν άνθρωπος ζώον πολιτικόν».

Υπάρχει, όμως και ο στενός, ειδικός και εξειδικευμένος χαρακτήρας του όρου «πολιτική»: Είναι η πολιτική που χαρακτηρίζει ένα ορισμένο μέρος της κοινωνικής δραστηριότητας, στενά δεμένο με την ΠΑΛΗ για την ΕΞΟΥΣΙΑ, σε αντιπαράθεση με την οικονομική, πολιτιστική, πνευματική, επιστημονική, καλλιτεχνική κ.λπ δραστηριότητα…

Και οι δύο «χρήσεις» του όρου είναι σωστές, αρκεί να καταλαβαίνουμε σωστά για τι πράγμα μιλάμε κάθε φορά…


  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?p=27825#27825

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP