Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ


Επιστολή Ορθόδοξων Χριστιανών Βόλου

Δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε πῶς εἶναι δυνατόν σήμερα, στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνα νά ὑπάρχουν «Χριστιανοί», πού ἰσχυρίζονται ὅτι τό νά ὑπεραμύνεσαι τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τῆς πίστεως καί τῆς παραδόσεώς μας ἀποτελεῖ ἀδίκημα, ἐξτρεμισμό καί φονταμενταλισμό!
Ζοῦμε μία κατάφωρη ἀπάτη καί παραπλάνηση στά θέματα τῆς πίστεως στήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος ἀπό τόν δεσπότη Ἰγνάτιο μέ τή νέα ἐφεύρεσή του τῆς «μεταπατερικῆς Θεολογίας». Παραποιεῖ τήν ἁγία γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τίς ἀνούσιες, γελοίες καί ἠλίθιες μεταφράσεις τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας καί ἀντί νά ἀνακαλεῖται αὐτός εἰς τήν τάξη κατηγοροῦνται καί ὑβρίζονται οἱ διαμαρτυρηθέντες γι’ αὐτά τά αἴσχη πιστοί. Ἀληθινό θέατρο τοῦ παραλόγου δηλαδή!

Τή γλῶσσα πού χρησιμοποίησαν οἱ Ἅγ. Ἀπόστολοι, αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τίς προφητεῖες τῆς Π. Διαθήκης ἐκ τῆς μεταφράσεως τῶν Ο΄, τήν περιφρονεῖ καί ἀρνεῖται νά διαβάσει στήν Ἐκκλησία τό «ἀνθρωπάκι» Ἰγνάτιος, πού ὀνειρεύεται καί ἀρχιεπισκοπικούς θρόνους –τρομάρα του!

Ἑλληνικέ Ὀρθόδοξε λαέ ἐξεγέρσου! Δύο χρόνια βιασμός τῆς γλώσσας, τῆς Παραδόσεως καί τῆς πίστεώς μας στό Βόλο φτάνουν πιά!Ποιός μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι τά μεταφραστικά τερτίπια τῆς προτεσταντίζουσας «βιβλικῆς ἑταιρείας», (πού πρόεδρός της διετέλεσε καί ὁ ἴδιος ὁ Ἰγνάτιος –τυχαῖοWink εἶναι ὀρθόδοξα; Ποιές Σύνοδοι τά κατοχύρωσαν, ποιοί ἅγιοι ἔγραψαν σ’ αὐτό τό ἰδίωμα;

Ὅταν τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (ἄρθρ.3 &3)
ἀπαγορεύει ρητῶς καί κατηγορηματικῶς τήν μετάφραση τῆς Ἁγ. Γραφῆς ἄνευ ἀδείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κων/πόλεως –καί ἄρα ὁ Ἰγνάτιος πρέπει να διωχθεῖ νομικῶς ὡς παραβάτης τοῦ Συντάγματος καί ὡς ἐπίορκος τοῦ ἐπισκοπικοῦ του ὅρκου γιά τήρηση αὐτοῦ τούτου τοῦ Συντάγματος•

Ὅταν ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀναθεματίζει πάλιν καί πάλιν αὐτόν πού θα εὐαγγελισθεῖ διαφορετικά, ἀκόμη καί ἄγγελος ἐξ’ οὐρανοῦ ἄν εἶναι – καί ἄρα ὁ Ἰγνάτιος μέ τούς νεωτερισμούς του εἶναι δίς ἀναθεματισμένος ἀπό τόν κορυφαῖο τῶν Ἀποστόλων (ἐπιστ. Πρός Γαλατ. κεφ.1 στιχ. 7-9)•

Ὅταν ἡ Ἱεραρχία προσφάτως καί μετά τόν θόρυβο πού δημιουργήθηκε (στίς 14/4/2010) ἀπαγόρευσε τίς μεταφράσεις τῶν ἱερῶν κειμένων στίς ἀκολουθίες -ἄρα ὁ Ἰγνάτιος εἶναι ἀπειθής καί ἀνυπάκουος στό σύνολο τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Συνεπάγεται κατά τόν Θεῖο καί ἀνθρώπινο νόμο ὅτι ὁ Ἰγνάτιος Βόλου παρανομεῖ καί παραβαίνει αὐτούς, καί μόνον ὡς «παραβάτης» μπορεῖ να διεκδικήσει μία θέση καί ἕνα ὄνομα στήν Ἱστορία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.
«Ἰγνάτιος ὁ παραβάτης» λοιπόν, ὅπως ὁ παλαιός ἐκεῖνος ἄφρων Ἰουλιανός ὁ παραβάτης! Ὁ Θεός νά φυλάξει τήν Ἐκκλησία του.

Μετά τιμῆς καί εὐχαριστιῶν
Ορθόδοξοι Χριστιανοί τοῦ Βόλου


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=5357

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP