Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Θα καταλήξουμε στον αυτοκρατορικό ολοκληρωτισμό (υπέρ-ιμπεριαλισμό), δηλαδή στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση;


Ξεκινάμε απλοποιώντας, δηλαδή σχηματοποιώντας, τα δεδομένα για καλύτερη κατανόηση.

Ο ιμπεριαλισμός είναι προϊόν του «ΟΛΟΥ» της καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας και Όχι του «μέρους». Προϋποθέτει δηλαδή την παγκοσμιότητα της καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας και την ιεραρχική της δόμηση σε κυρίαρχες και εξαρτημένες οικονομίες. 
Αυτή η καπιταλιστική διαδικασία της παγκόσμιας συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου μορφοποιείται με τα μονοπώλια και την κυριαρχία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Μια κυριαρχία που ένωσε και υπέταξε τα πάντα μέσα στο παγκόσμιο καπιταλιστικό κύκλωμα και οδήγησε στη σημερινή φάση της παγκοσμιοποίησης: Των υπερεθνικών μονοπωλιακών «καρτέλ» του κεφαλαίου.

ΣΗΜΕΡΑ η αιχμή του ιμπεριαλισμού είναι αυτοί οι υπερεθνικοί συνασπισμοί του κεφαλαίου, με ηγέτιδα δύναμη τις ΗΠΑ, που προωθούν την ιμπεριαλιστική διαδικασία στην υπέρ-ιμπεριαλιστική ολοκλήρωση: Στον αυτοκρατορικό, πλανητικό ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ.

Αυτή βεβαίως η διαδικασία αποτελεί και έναν καθοριστικό και καταλυτικό παράγοντα όξυνσης των συγκρούσεων ανάμεσα στους υπερεθνικούς συνασπισμούς του κεφαλαίου, έναν παράγοντα πολυεδρικών και οξύτατων αντιφάσεων.

Πριν τα αναλύσουμε, ας δούμε τι έχει επισημάνει ο Λένιν:

«Μπορεί, ωστόσο, ν’ αρνηθεί κάποιος αφαιρετικά μια νέα φάση του καπιταλισμού μετά τον ιμπεριαλισμό, δηλαδή, ότι μια φάση υπερ-ιμπεριαλισμού, είναι "θεωρητικά" δυνατή;
Όχι. Αφαιρετικά μπορεί κάποιος να σκεφθεί ένα τέτοιο στάδιο…. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάπτυξη οδηγεί προς την κατεύθυνση ενός και μόνο παγκόσμιου τραστ που θα καταπιεί όλες τις επιχειρήσεις και όλα τα κράτη, χωρίς εξαίρεση. Όμως, η ανάπτυξη σ’ αυτή την κατεύθυνση εξελίσσεται κάτω από τέτοια πίεση, με έναν τέτοιο ρυθμό, με τέτοιες αντιφάσεις, συγκρούσεις και σπασμούς -όχι μόνο οικονομικούς, αλλά επίσης πολιτικούς, εθνικούς, κλπ, κλπ- ώστε πριν την συγκρότηση ενός και μόνο παγκόσμιου τραστ, πριν τα καθέκαστα εθνικά κεφάλαια δημιουργήσουν μια παγκόσμια "υπέρ-ιμπεριαλιστική" ένωση, ο ιμπεριαλισμός αναπόφευκτα θα εκραγεί, και ο καπιταλισμός θα μετασχηματιστεί στο αντίθετο του».


Σήμερα βρισκόμαστε στην εποχή του υπερεθνικού ιμπεριαλισμού. Ακριβέστερα στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ολοκλήρωσης του υπέρ-ιμπεριαλισμού.

Τα όργανα τα οποία «διαχειρίζονται» τις λειτουργίες των υπερεθνικών καπιταλιστικών διαρθρώσεων είναι και αυτά υπερεθνικά. Δεν είναι δηλαδή τα μεμονωμένα έθνη-κράτη, όπως στο προγενέστερο ιμπεριαλιστικό στάδιο, αλλά οι υπερεθνικές δομές εξουσίας και τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κράτη.

Ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ είναι ηγεμονικός, αλλά το παγκόσμιο, αυτοκρατορικό κράτος δεν έχει δημιουργηθεί, ούτε θα δημιουργηθεί ποτέ, κατά την άποψή μας.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης για μια Παγκόσμια Διακυβέρνηση δεν έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ και δεν θα ολοκληρωθεί, γιατί οι αντιφάσεις του ίδιου του καπιταλισμού θα οξυνθούν σε τέτοιο βαθμό που θα τον τινάξουν στο αέρα.


Σήμερα έχουμε «κλάδους» του πλανητικού κράτους: Τις ΗΠΑ (το χοντρό «κλαδί»), την Ε.Ε. με Γερμανία και Γαλλία τους άξονες, Ρωσία και Κίνα (περιφερειακές ισχυρές δυνάμεις, που ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί ολοκληρωτικά στο πλανητικό ιμπεριαλιστικό πλέγμα). Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και την Τουρκία η οποία μέσα σε αυτή τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της πλανητικής ολοκλήρωσης (διαδικασία δημιουργίας πλανητικού κράτους) προβάλλει ως ένας ισχυρός ιμάντας αυτού του κράτους.

Σε αυτή, λοιπόν, τη διαδικασία της ολοκλήρωσης του πλανητικού κράτους (ενός κεντρικού δηλαδή οργάνου διαχείρισης των «λειτουργιών» της παγκοσμιοποίησης), δημιουργούνται ποικίλες αντιφάσεις και θανάσιμοι ανταγωνισμοί μεταξύ των υπερεθνικών και των ισχυρών κρατών: Τέτοιοι που δεν θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση, τον υπέρ-ιμπεριαλισμό.

Σήμερα υπάρχει ένας άγριος εσωτερικός πόλεμος μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κέντρων και των οργάνων τους και κυρίως ένα αδυσώπητος πόλεμος μεταξύ των τάσεων για υπέρ-ιμπεριαλιστική ολοκλήρωση και των εθνικών κρατών και λαών.

ΠΡΕΠΕΙ να ισοπεδωθούν ολοκληρωτικά τα έθνη και οι λαοί, αλλά και τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά, περιφερειακά κέντρα της Παγκοσμιοποίησης (ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα κ.λπ) για να ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ η διαδικασία του υπέρ-ιμπεριαλισμού:
Της παγκόσμιας Διακυβέρνησης…

Η συνειδητοποίηση και κινητοποίηση, συνεπώς, των λαών και οι εθνικές αντιστάσεις αποτελούν το Α και τω Ω για να αναχαιτιστεί η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του εφιάλτη… 


 Διαβάστε και ΕΔΩ:
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=5494

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP