Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ (ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ)


Νέο κροῦσμα ἐκχυδαϊσμοῦ ἀπό τόν Μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο τόν Παραβάτη. Στήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου τοῦ Νέου (τοπική πανήγυρη τῆς Ἁγιᾶς) τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὁ ἀμετανόητος κ. Ἰγνάτιος (ἐνῶ γιά ἕνα διάστημα - σύμφωνα μέ τούς οἰκουμενιστικούς ἐλιγμούς του - ἀπέφυγε νά προκαλέσει τούς χριστιανούς, ἐπειδή τό θέμα ἔφτασε στά «κανάλια») ἐπανέλαβε τή βεβήλωση τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπαγγέλων τά ἀναγνώσματα τῆς Π. Διαθήκης στήν ἀγαπημένη του «μαλλιαρή διάλεκτο».
Ἐπί πλέον ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς του ἁμιλλώμενοι στό «γλύψιμο» τοῦ προϊσταμένου των, ἔχουν ἀρχίσει νά τελοῦν τά μυστήρια τοῦ γάμου καί τῆς βαπτίσεως στήν καθομιλουμένη. Ἑνός κακοῦ ἐλθόντος μύρια ἕπονται.
Λαέ ἀποδοκίμασε τούς προδότες ρασοφόρους. Ὄχι μυστήρια στούς ἐπίορκους παπάδες τῆς Νέας Ἐποχῆς. Μᾶς μαγαρίζουν ἀντί νά μᾶς ἁγιάζουν. Οὔτε κερί στίς Ἐκκλησίες τους. Μόνον ὅταν χάσουν τά εὐρώ μας, ἴσως καταλάβουν.
Ὁ Θεός καί οἱ Ἅγιοι νά μᾶς λυτρώσουν ἀπό τούς νεοβαρβάρους Βαρλααμίτες πού εἰσήλασαν στήν Ἐκκλησία μας.


ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ


Πρωτοπρ. π. Γεώργιου Δ. Μεταλληνοῦ:

«Ἡ σημερινή Ἑλλάδα κυοφορήθηκε ἀπό κάθε πλευρά τὸν 19ο (κυρίως) αἰῶνα. Ἡ μανία τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καί ἐξευρωπαϊσμοῦ συνδέθηκε μέ τήν ἀποσύνδεση ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί ὅλα τά συστατικά της. Οἱ εὐρωπαϊστές μας εὔστοχα ἀντελήφθησαν ὅτι ὁ ἐξευρωπαϊσμός εἶναι ἀνεπίτευκτος χωρίς τόν ἐκλατινισμό καί ἐκπροτεσταντισμό τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό γνωρίζουν πολύ καλά καί οἱ σημερινοί καινοτόμοι» (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ/28.4.2011)

"ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ, ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ”
Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP