Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

«Ο αμοραλισμός στη συζήτηση δεν είναι περίπτωση αυτοθεραπείας»


Με βρώμικα και σταλινικά μέσα δεν μπορεί να υπερασπίζεσαι, ούτε και να έχεις, ΚΑΘΑΡΕΣ και ΣΩΣΤΕΣ ΙΔΕΕΣ.
Αυτό έχει επισημανθεί ιδιαιτέρως από τον Παντελή Πουλιόπουλο:
«Οι μέθοδοι της συζήτησης είναι απλώς μια μορφή των οργανωτικών μεθόδων γενικά. Οι οργανωτικές μέθοδοι είναι ανάλογες κάθε φορά με τις πολιτικές ΙΔΕΕΣ που πρόκειται να βάλουν σε πρακτική εφαρμογή. Οι μέθοδοι επομένως της συζήτησης θα αντιστοιχούν κατά γενικό τρόπο στο είδος των ιδεών που θέλουμε να υπερασπίσουμε».
Υπήρξαν κάποια σχόλια πάνω στο άρθρο μας: «Αριστερά αναχώματα στις κοινωνικές εθνικές διεργασίες».   ΕΔΩ

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP