Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

Η Αποχή της Αποκάλυψης Μόσχος Λαγκουβάρδος

"Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, ίνα μη συγκοινωνήσητε ταις αμαρτίαις αυτής και ίνα μη
λάβητε εκ των πληγών αυτής".

Αυτά τα λόγια της Αποκάλυψης είναι απειλητικά για όσους παρασύρουν το λαό να συγκατανεύσει
στην υποδούλωσή του και να νομιμοποιήσει την αδικία.

Ο λαός του Θεού, διατηρεί μέσα στην καρδιά του την αλήθεια του
Ευαγγελίου.
Ακούει τα λεγόμενα της Αποκάλυψης με την ευαισθησία του και με τη συνείδησή
του. Ό,τι λέγεται με αγάπη θα ακουστεί.

Ο λαός ακούει την Αποκάλυψη και επιλέγει
την αποχή γιατί δεν επιθυμεί να είναι κοινωνός στις αμαρτίες της εξουσίας και στις πληγές που
έρχονται, ως οργή Θεού εναντίον της. Δεν ακολουθεί αυτούς που τον θέλουν συγκοινωνό τους: Μαζί
τα φάγαμε.

Ο λαός φεύγει από τα χαμηλά αυτά πεδία και σαν τον Λωτ που εγκαταλείπει τα Σόδομα
ανεβαίνει στο όρος Σιγώρ.
Ανάβαση στο όρος είναι η αποχή. Σήκωσα τα μάτια μου στα βουνά, από
όπου περιμένω να έρθει η βοήθειά μου. Στα βουνά της μη ανάμιξης στις πονηρίες, τις δολοπλοκίες,
στις υποκρισίες και στα ψεύδη.

Η Αποκάλυψη του Ιωάννου μιλάει για την αποχή του λαού ως φυγή από κάθε συμμετοχή
σε μια πολιτεία η οποία διαβάλλεται παντού , ακόμα και η ίδια διαβάλλει τον εαυτό της.


Είναι η εποχή που το κακό δρα απροκάλυπτα.

Η Αποκάλυψη του αγίου Ιωάννη περιγράφει την διεφθαρμένη πολιτεία (τη Βαβυλώνα) ως σύμβολο
κάθε διαβεβλημένου καθεστώτος. Λέει στο λαό να αποδώσει στη διαφθορά της Βαβυλώνας διπλά
σύμφωνα με τα έργα της όταν αποκαλυφθούν. Έφτασαν λέει οι αμαρτίες των διεφθαρμένων
καθεστώτων μέχρι τον ουρανό
.


Η Βαβυλωνία, η πόρνη η μεγάλη, λέει είμαι βασίλισσα, δεν είμαι χήρα, εννοεί έχει προστάτες, και πένθος
δεν θα δω. Αλλά η Αποκάλυψη προειδοποιεί, ότι θα έρθουν σ΄ αυτήν μέσα σε μια μέρα (θυμηθείτε τον
καιρό που έπεσε η Σοβιετική Ένωση, η μεγάλη) πληγές και θάνατος και πένθος και λιμός. Και εν πυρί
κατακαυθήσεται.

Φύγετε από αυτήν ο λαός μου, για να μη συγκοινωνήσετε, να μην γίνετε συμμέτοχοι στις ανομίες της
και για να μην λάβετε από τις πληγές της.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP