Σάββατο 26 Ιουνίου 2010

Αποφασίζομεν και διορίζομεν ΙΙ : Cretum Addico

Το πήραμε από ΕΔΩ

 


Στις 3 Φεβ. 2010 εκδόθηκε Απόφαση Πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου, η οποία αναφέρει:
Με απόφαση  του πρωθυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου, αναλαμβάνουν, 
Επικεφαλής  .....

Επίσης, ο  Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, αναλαμβάνει τον συντονισμό της  Επιτροπής για τον Εκσυγχρονισμό  της Λειτουργίας της Κυβέρνησης, η οποία θα επικουρείται από τους ακόλουθους διεθνείς εμπειρογνώμονες:
  • Kevin Featherstone, Καθηγητής  Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών  στην Έδρα Ελευθέριος Βενιζέλος και Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE
  • Richard Parker, Λέκτορας Δημόσιας Πολιτικής, Σχόλη Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ
  • Roger Wilkins, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Εισαγγελίας της Κυβέρνησης της Αυστραλίας, Ειδικός Σύμβουλος του Αυστραλού Πρωθυπουργού, Kevin Rudd.
  • Leif Pagrotsky, Βουλευτής, πρώην Υπουργός Βιομηχανίας & Εμπορίου, Σουηδία.
  • Jeoff Mulgan, τ. Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Γραφείου Πρωθυπουργού, Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι προτάσεις  που θα επεξεργαστεί η Επιτροπή θα αφορούν: ....

    στη δομική  αναμόρφωση των υπηρεσιών του Γραφείου του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης,στην αλλαγή  του νομοθετικού πλαισίου για  τη λειτουργία της Κυβέρνησης,  στην αλλαγή  της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, και παράλληλα την εμπέδωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης,  στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των κυβερνητικών οργάνων,  στην εισαγωγή ενός μεταβατικού μοντέλου στη διαδοχή των Κυβερνήσεων,  στην κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας Υπουργικού Συμβουλίου, στην αλλαγή κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου,  στην αξιολόγηση και θεσμοθέτηση των διαδικασιών επιλογής στελεχών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.
 H επιτροπή των "σοφών" είναι φίλοι του πρωθυπουργού και οι περισσότεροι μέλη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
Οι  Richard Parker και Leif Pagrotsky, είχαν συμμετάσχει στο "12 συνέδριο Σύμης" (Ιδρυμα Α. Παπανδρέου) που έγινε στη Σκιάθο τον Ιουλ.09. ( symisymposium ).
Ο δε
Leif Pagrotsky μέχρι και στην Αργυρούπολη ήρθε σε συνέδριο του Ιδρύματος Ανδρέας Παπανδρέου (ΙΑΠ). http://pasokargyroupolis.blogspot.com/2010/01/8.html
Ο Kevin Featherstone, γνωστός "φίλος" του πρωθυπουργού με σειρά "διαφημιστικών" σχολίων σε άρθρα, για το ΠΑΣΟΚ και τον φίλο του: http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/10/04/greece.elections/index.html http://www.digitaljournal.com/article/280059
Όσο για  τον Geoff Mulgan στο σύνδεσμο που ακολουθεί εκθειάζει και αυτός με την σειρά, τον "φίλο" πρωθυπουργό.
http://www.op-portugal.org/downloads/everydaydemocracy.pdf
Στο  Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης ΠΣΑ που που κατατέθηκε 10 Ιαν.10 και (Παράγραφος 5.2 σελίδα 37) αναγράφεται ότι:
"Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ο οικονομικός έλεγχος των δημοσίων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για ένα σημαντικό μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού
θα ενισχυθεί, με την κινητοποίηση εξωτερικών ελεγκτών για να συνδράμουν στο έργο που μέχρι σήμερα εκτελούνταν από ένα τμήμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ανεπαρκές προσωπικό."

Στον πίνακα της σελίδα 86 του   Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης  (ΠΣΑ) και στην δεύτερη γραμμή ονοματίζεται ως ελεγκτική εταιρεία η Big 5.
Οι Big 5 ( Έγινε Βig 4) είναι εταιρεία παροχής οικονομικών υπηρεσιών και το όνομά τους Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, φημολογείται ότι πριν από μερικές ημέρες το υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε σύμβαση με τις πέντε μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της χώρας (PwC, Ernst &Young, Grant Thornton, Deloitte, KPMG) και το ΣΟΛ (Σώμα Ορκωτών Λογιστών), με την οποία τους αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων για την πορεία των δαπανών του φετινού προϋπολογισμού. 
Τώρα για την Lazard έγινε την 6η Μαίου, ολόκληρη συζήτηση στη Βουλή. Και αυτοί έχουν "προσληφθεί" για να μας βοηθήσουν !!!!

Πως προσελήφθησαν όλοι αυτοί;; Προφανώς με "περίεργες" διαδικασίες και σίγουρα χωρίς προσφορές , διαγωνισμό και συμβάσεις.

Για αυτό προσπάθησε η κυβέρνηση στα "μουλωχτά" και με την διαδικασία του επείγοντος, να περάσει στις αρχές Μαρτίου το νομοσχέδιο για την επιλογή προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση.

Το σχέδιο νόμου δίνει την δυνατότητα στον πρωθυπουργό να αναθέσει απευθείας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την εκπόνηση μελετών ή την παροχή υπηρεσιών και να καθορίζει το αντικείμενο, τον χρόνο παροχής της μελέτης ή της υπηρεσίας καθώς και να συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη, αξιολόγηση και διατύπωση προτάσεων, να ορίζει τη διάρκεια λειτουργίας τους, το αντικείμενό τους και τα μέλη τους. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της ρύθμισης ο πρωθυπουργός δύναται να το κάνει αυτό ενεργώντας στο πλαίσιο των κατά το Σύνταγμα και τους νόμους αρμοδιοτήτων του με απόφασή του που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, σε θέματα κατεπείγοντος και μείζονος για το εθνικό συμφέρον σημασίας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και τηρουμένων των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων περιλαμβάνει, ενδεικτικά, θέματα οργάνωσης και στρατηγικού σχεδιασμού, θέματα δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά, καθώς και θέματα θεσμών και νομιμότητας του δημόσιου βίου».
Προσέξτε καλά τα πιο πάνω αντικείμενα...
Είναι ταυτόσημα με τις εργασίες που παρέχουν οι 3 εταιρείες που ήδη έχουν προσληφθεί !!
Δηλαδή πρώτα τους αναθέτουμε απευθείας τη δουλειά και μετά νομοθετούμε για να "καλυφθούμε"..
Ας δούμε όμως γενικά στο δημόσιο πότε γίνεται απευθείας ανάθεση ενός έργου και πότε μέσω διαγωνισμού.
Στους δημόσιους διαγωνισμούς υπάρχουν πολλοί παράγοντες για τους οποίους μπορεί να γίνει μια απευθείας ανάθεση, ή να μην γίνει διαγωνισμός. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι ολοκληρωτική αλλά να σας δώσει μόνο κατευθύνσεις, καθώς ο κάθε διαγωνισμός για τον κάθε φορέα μπορεί να διέπεται από διαφορετικούς νόμους και Προεδρικά Διατάγματα. Σε γενικές γραμμές όμως: 
    - Απευθείας ανάθεση μπορεί να γίνει όταν ο προϋπολογισμός ενός έργου είναι μικρός (πχ. σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω των 45.000 Ευρώ)
    - Απευθείας ανάθεση μπορεί να γίνει όταν δεν υπάρχουν περιθώρια διενέργειας κανονικού διαγωνισμού.
    -  Απευθείας ανάθεση μπορεί να γίνει εάν σε διαγωνισμό κατατεθεί μόνο μια πρόταση (η οποία καλύπτει τις ανάγκες του διαγωνισμού).
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το νόμο για τον φορέα που ενδιαφέρεστε. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα στην κατηγορία ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ για περισσότερες πληροφορίες για την Κοινοτική Νομοθεσία σε αυτά τα ζητήματα.  ( euro-info.gr  ) 
Όπως καταλάβατε είμαστε ξέφραγο αμπέλι....  Όποιος θέλει έρχεται, τα "αρπάζει" και φεύγει.. 'Ετσι χωρίς πρόγραμμα.
Από τις πιό πάνω μεθοδεύσεις εγείρονται τα ερωτήματα :

Γιατί σε ένα επίσημο έγγραφο όπως το ΠΣΑ, ονοματίζεται συγκεκριμένη εταιρεία η Big 5;

Δεν υπάρχουν άραγε άλλες ελεγκτικές εταιρείες, η Big 5 είναι η μοναδική στον κόσμο;

Τι κάνουν όλοι αυτοί ειδικά οι μυστικοσύμβουλοι, από ποιόν παίρνουν εντολές, σε ποιον δίνουν αναφορά, είναι ένα ΘΕΜΑ και μάλιστα ΜΕΙΖΟΝ.

Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος: "ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ;" 

Πόσα μας στοιχίζουν όλοι αυτοί οι τύποι;;

Με ποιο νομικό καθεστώς και διαδικασίες προσλήφθηκαν ;;

Γιατί ως οφείλατε και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού “Όλα στο φως” δεν δημοσιεύτηκε (πλην τής επιτροπής φίλων) τίποτε στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων υπουργείων
Ποια είναι η σύμβαση έργου που έχει υπογραφεί με τις εταιρείες αυτές;

Εάν όλα τα πιο πάνω δεν είναι "καραμπινάτη" απευθείας ανάθεση, τότε τι είναι; 

 http://exomatiakaivlepo.blogspot.com 

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP